Context-Binder!

Systematische Analyse Fundament!
Alle wetenschappen!


Voorbeelden: menselijkbrein = gereedschap.
 
12 volt DC generator.

Elektrolyse
8,6 W/min! = 1L HHOGenerator 12V DC 24 W/min uit.


watergas HHO hoor explosie r normaal en vertraagd. rood = compressie = voeding elektrolyse
blauw = decompressie = bruikbare elektriciteit
meer energie uit dan in!
geen uitstoot: gesloten circulair systeem!
Energetischvermogen HHO = 1.883 kilojoule.


Plasma reactor.


Kwadratuur v/d cirkel
Een cirkel is een lijn waar het begin met het einde gelijkmatig verbonden is.!      r x 2,5² = omtrek C. of a.b² = c
Teken een cirkel(passer) diameter 4/4
teken een vierkant diagonaal (5/4) / (2/5)constante = 25/8 = omtrek/diameter v/d cirkel.
Het getal π is overbodig en fout.
De oppervlakte v/h vierkant = opp cirkel.diameter = 32mm dikte = 4mm                                         diagonaal = 40mm dikte = 4mm

gewicht = 0,109 gr                                                           gewicht = 0,109gr


Diameter 1 + 1/4 = diagonaal 5/4.2,5 = omtrek cirkel.

                          rechte = π 3,125  opgerold = omtrek cirkel.                    

π is de constante bij omtrek en diameter van de cirkel. Dus omtrek/∅ = π
De waarde het getal π dus is een benadering die niet exact is.
Het gevolg van een foute toegepaste methode, specifiek Pythagoras a²+b²=c² deze is perfect, maar niet toe te passen in een cirkel, zie resultaat benadering.
De anomalie zie de onmogelijkheid om de booglengte te meten en of te bepalen.


Wat je kan tekenen, kan je ook algebraïsch schrijven!
                                                                                  1rad = 60° hoek A + hoek B + hoek C = 180° = 3 rad!=π
En maar vals spelen. je ziet duidelijk dat π 3,14... te groot is.
Omdat je 3.125 meet. Ze verklaren dan ook zonder schroom dat je geen cirkel kan tekenen met de juiste omtrek, algebraïsch dan. 25/8  = π                                                                                     
π=3,125


cirkel constructie.

      
 
diameter | diagonaal constructie. Lijnstuk PQ = zijde vierkant
zie lijnstuk AB hieronder.

                                                                                         passer & lat 10 stappen!
Wat zie je? De diagonaal is 1/4 langer dan de diameter.
oppervlakte ?Meet de diameter van een cilinder met schuifmaat.
Meet de omtrek van de cilinder met een meetlint of kleefband.
Deel het resultaat door Pi 3,14 en door Pi 3.125
Pi 3.125 = de diameter !                     

rekenblad : geef r (straal) cel a2 in! oefeningen.
contact!


Voor de wiskundigen: π = 3,125  oppervlakte cirkel = 1/4 diameter x de omtrek.Wanneer je zegt dit te begrijpen en bovenstaande niet. Ben je een platte leugenaar!Poging x:

Squaring the circle-Ramanujan

Ramanujan gif.