New formula:
for circumference and area of the circle.
Surfaces are equal O=O
                        
Squaring the circle!

                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Everything is the same:weight-volume, with the exception of the shape!
proef natuurkundig:  gewicht gelijk  |  oppervlakte gelijk

                               2.85gr  pla 3d print                                2.85gr pla 3d print
                    hoogte 4mm oppervlakte 800                hoogte 4mm oppervlake 800middelijn = 32        32 / 4 = 8 | 8+32= 40 diagonaal.  40/0,4= 100 omtrek cirkel.
                              32 . 3.125(constante) = 100 omtrek cirkel

zijde vierkant:  800 = 28,284271247461900976033774484194 1 zijde vierkant

omtrek cirkel 100 . 1/4 diameter = 8 | 100. 8 = 800 oppervlakte cirkel
oppervlakte vierkant, diagonaal² / 2  = 40² 1600 /2 = 800 oppervlakte vierkant

diagonal 5/4                    diameter 4/4

                          
area                  circumference

Weet je niet wat de kwadratuur is, klik hier

rekenblad : geef diameter in cel a2 in! oefeningen.

oppervlakten zijn gelijk, kwadratuur v/d cirkel.
Constante 2 = diameter 4/4 vs diagonaal 5/4contact

de dood is het einde van een succesvolle proefperiode
het begin van een nieuw en beter leven